Aanmeldformulier

U kunt snel en eenvoudig lid worden indien u bijgaand formulier invult.
Lees vooraf het huishoudelijk reglement. Hierin leest u onder andere de voorwaarden voor het lidmaatschap.

Alle velden gemarkeerd met een * moeten ingevuld worden.

Aanmelder heeft inmiddels de eventuele contributie inclusief het inschrijfgeld overgemaakt op rekening 766.14.52 (IBAN NL44INGB0007661452) ten name van Bewonersvereniging Kievitsdel.

Contributie 2014
Contributie  per jaar voor leden:                      € 17,-
Contributie per jaar voor begunstigers:           € 20,-
Entreegeld (éénmalig):                                     €   5,-
Lid vanaf 1 juli:                               entreegeld + 50% van de jaarcontributie.
Lid vanaf 1 oktober:                      uitsluitend entreegeld.

Per perceel/woning is één lidmaatschap mogelijk. Voor huisgenoten van leden is geen contributie of entreegeld verschuldigd.

Comments are closed.