Fritillaria

CIMG0122
De tuinclub “Fritillaria” is er voor alle BVK leden met een grote interesse in de natuur en de groene woonomgeving waarin wij leven.
De contributie bedraagt € 10,- per jaar.
Hier volgt het programma voor het komende voorjaar.

1e activiteit van 2014 – donderdag 13 februari:
Gecombineerd bezoek Helleborusdag /Hessenhof en Sneeuwklokjesfeest/Boschhoeve. We vertrekken om 10.00 uur vanaf het vaste vertrekpunt naar de Hessenhof, om 12.00 uur eten we daar onze (meegebrachte) lunch en gaan daarna door naar de Boschhoeve. Om 13.30 uur houdt GertJan van der Kolk een verhaal over het vermeerderen van sneeuwklokjes.

N.B. Op vrijdag en zaterdag zijn er nog meer leuke lezingen bij de Boschhoeve. Op vrijdag Jan Bravenboer om 11.30 uur over cyclamen in winter en voorjaar, en op zaterdag zal Romke van der Kaa om 11.30 uur op humoristische wijze kanttekeningen zetten bij het hele sneeuwklokjesgebeuren. Kijk voor het uitgebreide programma op www.boschhoeve.nl
CIMG0116

2e activiteit, dinsdag 15 april:    Bezoek aan de Lage Oorsprong in Oosterbeek met volop voorjaarsbollen in bloei. Bij voldoende deelnemers (tenminste 12) kunnen we een rondleiding afspreken. Voorlopig houden we de volgende planning aan: verzamelen om 10.30 op het bekende punt. Afhankelijk van het weer kunnen deelnemers ook met de fiets naar Oosterbeek. Om 11.00 uur beginnen we met koffie/thee (al dan niet met appeltaart)en een inleiding met aansluitend de rondleiding. De kosten bedragen € 4,50 voor entree, € 1,80 voor koffie/thee, € 2,50 voor appelgebak en (indien van toepassing) € 1,- voor de chauffeur. De kosten voor de rondleiding bedragen € 15,- en worden betaald uit de kas.

Derde lustrum Fritillaria

Het lustrum wordt gevierd op zaterdag 5 juli 2014.  Zet deze datum alvast in je agenda!

 

Contactpersonen 2014 voor de tuinclub zijn:
Judith van Genderen, e-mail judith.van.genderen@hrconsult.nl
Annemarie van Haaren,  e-mail: amjvanhaaren@upcmail.nl
Nelly Verhaart, e-mail: nelly.verhaart@hotmail.com

 

 

Comments are closed.