Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar:

secretaris@bvkievitsdel.nl.

Vermeldt u in het bericht alstublieft de volgende gegevens:

  • Adres (straat, huisnummer)
  • Voor- en Achternamen van de bewoner(s)
  • Tenaamstelling van de rekening waarmee u betaalt (indien die afwijkt van bovenstaande).

Ook wijzigingen of beëindiging van uw lidmaatschap kunt u via dit e-mail adres doorgeven.

Contributie

Het lidmaatschap geldt per adres, voor alle bewoners. Voor huisgenoten van leden is dus geen contributie of entreegeld verschuldigd.

  • Contributie per jaar voor leden: € 17,-
  • Eenmalige bijdrage voor nieuwe leden: € 5,-
  • Contributie per jaar voor begunstigers: € 17,-

De contributie kan worden voldaan door deze over te maken naar:

NL 44 INGB 0007 6614 52, t.n.v. Bewoners Vereniging Kievitsdel,

onder vermelding van het adres.

BVK nieuwsberichten via e-mail

U kunt zich aanmelden voor de BVK nieuwsbrief via onderstaande link:

Link naar inschrijf formulier LaPosta

  • De nieuwsberichten betreffen voornamelijk de activiteiten die we organiseren, oproepen voor de ledenvergaderingen, en huishoudelijke mededelingen.
  • U kunt uw (e-mail) gegevens op ieder moment zelf wijzigen, u kunt zich ook zelf afmelden.
  • Deze gegevens gebruiken we alleen voor de BVK berichten. We zullen uw gegevens nooit openbaar maken of doorgeven aan andere partijen.