Doelstellingen

 • Belangenbehartiging bij overheden en andere instanties. Op collectieve basis staan we vaak sterker dan bij individuele acties.
 • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de bewoners.
 • Het handhaven en verbeteren van de woonkwaliteit in de wijk Kievitsdel.

De BVK is gericht op:

 • Stimulering van de saamhorigheid in de wijk door middel van: bijeenkomsten, voordrachten, excursies en uitgave van het nieuwsblad “de Kievit”.
 • Een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de wijk in het ledenbestand. Het grote aantal betalende leden (momenteel is ca. 90% van de bewoners lid) maakt de BVK tot een serieuze gesprekspartner van bijvoorbeeld de gemeente Renkum.
 • Bevorderen en erop toezien dat onderhoud van openbare groenvoorzieningen, wegen en voetpaden en dergelijke adequaat gebeurd door de bevoegde instanties.
 • Het monitoren en stimuleren van de verkeersveiligheid.
 • Zo nodig actie ondernemen bij wijziging van bestemmingsplannen, bouwvergunningen, aanpassing van infrastructuur of bij bomenkap.

 Referenties

 • Gezamenlijke activiteiten zoals koffie-ochtenden, borrels, de jaarlijkse BBQ;
 • Verkeersveiligheid op doorgaande wegen en in de wijk;
 • Gebruik van sportfaciliteiten in Fletcher Hotel Doorwerth-Arnhem voor leden BVK;
 • Beveiliging en preventie in samenwerking met de gemeente en politie;
 • Lezingen, voordrachten, concerten georganiseerd door de BVK of door derden.