Doelstellingen

 • Belangenbehartiging bij overheden en andere instanties. Op collectieve basis staan we vaak sterker dan bij individuele acties.
 • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de bewoners.
 • Het handhaven en verbeteren van de woonkwaliteit in de wijk Kievitsdel.

De BVK is gericht op:

 • Stimulering van de saamhorigheid in de wijk door middel van: bijeenkomsten, voordrachten, excursies en uitgave van het nieuwsblad “de Kievit”.
 • Een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de wijk in het ledenbestand. Het grote aantal betalende leden (momenteel is ca. 90% van de bewoners lid) maakt de BVK tot een serieuze gesprekspartner.
 • Nauwe samenwerking met andere gelijkgestemde verenigingen en het Dorpsplatform Doorwerth.
 • Bevorderen en erop toezien dat onderhoud van openbare groenvoorzieningen, voetpaden en dergelijke adequaat gebeurd door de bevoegde instanties.
 • IJveren voor een natuurlijke begroeiing, die zoveel mogelijk aansluit bij het karakter van de bossen en toereikend preventief onderhoud.
 • Het voorkomen van een toename van de verkeersdichtheid in Kievitsdel en het stimuleren van de verkeersveiligheid.
 • Zo nodig actie ondernemen bij wijziging van bestemmingsplannen, bouwvergunningen, aanpassing van infrastructuur of bij bomenkap.
 • Het inschakelen van de lokale pers en andere media, indien zulks in het belang van de vereniging en haar leden is.

 Referenties

 • Zorg voor de Cardanusbossen;
 • Verkeersveiligheid op doorgaande wegen en in de wijk;
 • Overleg met de in de wijk gevestigde horeca-ondernemingen;
 • Onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, openbare verlichting;
 • Gebruik van sportfaciliteiten in Fletcher Hotel Doorwerth-Arnhem;
 • Beveiliging en preventie in samenwerking met de politie en het buurtpreventie-team;
 • Excursies, voordrachten, wandelingen en fietstochten in de omgeving;
 • Ontsluiting vanaf de N225 (Utrechtseweg) voor groene waarden en kasteel;
 • Discussie over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning