Zwemmen en sporten Fletcher

In 2022 is de Sauna helaas niet meer beschikbaar. Alle andere faciliteiten zijn beschikbaar.

Leden* van de BVK kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de zwem- en sportfaciliteiten van het Fletcher Hotel Arnhem Doorwerth aan de Kabeljauwallee.

De volgende stappen zijn nodig om hiervan gebruik te kunnen maken:

 1. Aan- en afmelden voor het zwemmen per periode via sporten@kievitsdel.nl, graag doorgeven wanneer en met welke bewoners u gebruikt wilt maken van de faciliteiten.
 2. Betaling van de sportbijdrage (maandbedrag X aantal personen X aantal maanden vooruit) door overmaking van het betreffende bedrag op:

  NL 11 INGB 0007 66 08 82

  t.n.v. Bewoners Vereniging Kievitsdel te Doorwerth onder vermelding van Sporten Fletcher Hotel + (kalender)maand + persoon (naam) waarvoor betaald wordt.

  Let op, dit is een andere rekeningnummer dan gebruikt voor de contributie aan de BVK!

 3. Uw betaling dient uiterlijk de 25e van de maand voorafgaande aan de maand waarin u wilt sporten binnen te zijn.
 4. U betaalt dus het bedrag per persoon per kalendermaand (eventueel meerdere maanden vooruit, let op dat u dit duidelijk vermeldt).
 5. Nadat het geld ontvangen is, wordt uw naam via een lijst doorgegeven aan het hotel.
 6. Bij uw eerste bezoek krijgt u een sleutelpas, die toegang geeft tot de sportfaciliteiten. Deze dient u bij elk eerste bezoek van de maand te laten opwaarderen.
 7. Hierbij wordt gekeken of uw naam op de lijst staat.  Indien nodig kan men naar uw ID vragen. Bij vragen, neem contact op met sporten@bvkievitsdel.nl.

Daarbij gelden de volgende regels:

 • De maandbijdrage voor BVK-leden is per persoon (13 jaar en ouder) € 41,15 per maand en dient vooraf betaald te worden.
 • Kinderen tot/met 12 jaar hebben gratis toegang mits vergezeld door een volwassene (die lid is en maximaal 3 per keer per maand).
 • Deelname is op eigen verantwoordelijkheid.
 • Deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade toegebracht aan de faciliteiten en dienen schade te melden aan de receptie.
 • Instructies van het hotel dienen stipt te worden opgevolgd. Sanctie is uitsluiting van verdere toegang.
 • Het hotel behoudt het recht om data voor bezoek te sluiten. Deze worden via de bewonersvereniging gecommuniceerd.
 • De sportfaciliteiten zijn gesloten op nationale feestdagen. Nieuwjaar, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag

Ad *: Het gebruik van de faciliteiten van het Fletcher hotel via de BVK is voorbehouden aan actieve (d.w.z. betalende) leden of oud-leden (begunstigers) van de BVK. Lid worden van de BVK is alleen mogelijk voor huidige bewoners van de wijk Kievitsdel in Doorwerth.

Voor meer informatie en aanmelding, neemt u contact op met de secretaris van de BVK op het e-mail adres sporten@bvkievitsdel.nl.