Buurtpreventie

In de wijk Kievitsdel hebben we een buurtpreventieteam dat in samenwerking met de Politie de veiligheid en leefbaarheid in de wijk op een hoog peil probeert te brengen en te houden. Eén van de middelen die we hiervoor inzetten is de WhatsApp-groep KievitBuurtpreventie.

Elke bewoner van de wijk kan hiervan lid worden. Het doel van de WhatsApp-groep is het zorgen voor meer ogen en oren in de wijk om verdachte situaties te signaleren, te melden en eventueel te verstoren.

Wilt u meedoen, meld u dan aan bij de beheerder van de WhatsApp-groep: Dieuwke Haak, tel: 06 4826 4930.

Wanneer is sprake van een verdachte situatie?
Een van de belangrijkste signalen is uw “onderbuikgevoel”. Bijvoorbeeld, er loopt iemand rond die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt, wegloopt, weer terugkomt; een beetje raar, maar het kan ook een schilder zijn die een offerte wil maken.

Hoe een inbreker te herkennen? Er is niet één type; inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook jongens en meisjes uit de eigen buurt zijn. U weet zelf wat normaal is bij u in de straat/wijk; ziet u afwijkend gedrag, dan kan dat betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is.

Hoe te handelen als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt (denk aan SAAR):

  • Signaleer; een verdacht persoon of voertuig opmerken en kenmerken zo goed mogelijk waarnemen. Kenmerken zoals geslacht, lengte, geschatte leeftijd, kleding; van een eventueel vervoermiddel het kenteken, kleur, type, enz.
  • Alarmeer 112; bel bij verdachte situaties altijd 112(“Beter te vaak gebeld dan niet gemeld!”). De politie komt alleen in actie na een melding bij 112.
  • App; om uw waarneming bekend te maken aan de medebuurtbewoners. Meld ook of u 112 heeft gebeld.
  • Reageer; door bijvoorbeeld naar buiten te gaan (ongewenste personen willen niet graag gezien of aangesproken worden).

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs, maar wees hierin terughoudend. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen en in veel gevallen voldoet een signalement ook.

Er zijn inmiddels zo’n 130 bewoners aangesloten bij de KievitBuurtpreventie-app. Het zal duidelijk zijn, dat met zo’n groot aantal deelnemers de app alleen functioneert, als we deze uitsluitend gebruiken voor genoemde verdachte situaties en nooit voor andersoortige berichten, laat staan voor onderlinge discussies. Wij doen dan ook een dringend beroep op een ieder zich hieraan te houden.

Voor andersoortige berichten en mededelingen is er de Kievitvrij-app, waar bewoners ook lid van kunnen worden. (tel: 06 3013 1296).

Buurtpreventie organisatie

Dhr.  R. Peters

06 – 30 13 12 96

richard@jrpzone.net


Dhr. P. van Deelen


Dhr. R. Draisma

0317-314349

r.draisma1@upcmail.nl