Bestuur

De Bewonersvereniging Kievitsdel (BVK) is opgericht op 11 december 1990. De Statuten van de BVK zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Er is een Huishoudelijke Reglement. Hierin is onder andere vastgelegd wie lid of begunstiger kan worden.

Bestuur

De vereniging heeft een gekozen bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de doelstellingen van de vereniging en is samengesteld uit bewoners van Kievitsdel.


Voorzitter

Ken Korsmit
06-30725809 

Secretaris  en  Penningmeester

Martijn van Glabbeek
06-11034147 

Algemeen Lid, activiteiten

Leonie Braskamp