Organisatie

De Bewonersvereniging Kievitsdel (BVK) is opgericht op 11 december 1990. De Statuten van de BVK zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Er is een Huishoudelijke Reglement. Hierin is onder andere vastgelegd wie lid of begunstiger kan worden.

Contributie

Het lidmaatschap geldt per adres, voor alle bewoners. Voor huisgenoten van leden is dus geen contributie of entreegeld verschuldigd.

  • Contributie per jaar voor leden: € 17,-
  • Eenmalige bijdrage voor nieuwe leden: € 5,-
  • Contributie per jaar voor begunstigers: € 17,-

De contributie kan worden voldaan door deze over te maken naar:
NL44 INGB 0007 6614 52, t.n.v. Bewonersvereniging Kievitsdel, onder vermelding van het adres.

Bestuur

De vereniging heeft een gekozen bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de doelstellingen van de vereniging en is samengesteld uit bewoners van Kievitsdel.


Voorzitter

Ken Korsmit
06-30725809 

Secretaris  en  Penningmeester

Martijn van Glabbeek
06-11034147 

Algemeen Lid, activiteiten

Leonie Braskamp