Het gebied Kievitsdel

 

[cryout-pullquote align=”left|center|right” textalign=”left|center|right” width=”33%”]Het verenigingsgebied, zoals bedoeld in art.2.1. en 3.2. van de statuten van de BewonersVereniging Kievitsdel, waarbinnen de gewone leden woonachtig zijn, is gelegen in de gemeente Renkum, behoort tot het dorp Doorwerth en bestaat uit de bebouwing aan de Van Aldenburglaan, de Badlaan, de Bernadottelaan, de Ridder Bernhardlaan, de Boersberg, de Baron van Brakelllaan, de Fonteinallee (vanaf huisnummer 24 tot de A50), de Hammarskjoeldlaan, de Kabeljauw (post Heelsum), de Kabeljauwallee, de Kennedylaan, het Laman Tripplantsoen, de Van der Molenallee (vanaf huisnummer 44, respectievelijk 133), de Baron van Pallandtlaan, de Ridder van Rappardlaan, de Ridder Robertlaan, de Schaapsdrift, de W.A. Scholtenlaan (vanaf huisnummer 138), de Utrechtseweg (vanaf huisnummer 400, respectievelijk 323), Utrechtseweg (post Heelsum) (tot
huisnummer 11, respectievelijk 20)

Gebied

Bookmark the permalink.

Comments are closed.