Problemen rondom gedoogbeschikking afvalverwerking

Geachte leden,
Onlangs hebben een aantal bewoners in onze wijk een anoniem schrijven ontvangen waarin melding werd gemaakt van de afgifte van een gedoogbeschikking voor het verwerken van organisch afval op het perceel Fonteinallee 14, nota bene de locatie waar ons Lustrum zich recentelijk heeft afgespeeld.

In de gedoogbeschikking wordt toegestaan dat voor een periode van één jaar 190.000 ton organische afvalstoffen, hout en gras, mogen worden verwerkt en deels opgeslagen. Consequentie voor ons bewoners zal zijn een grote toename van het aantal transportbewegingen met zware vrachtwagens door onze woonwijk tot gemiddeld wel 150 stuks per dag. Het lijkt er op dat dit aspect volledig is genegeerd.

Het bestuur heeft uitgebreid over dit onderwerp gesproken. Aangezien de belangenbehartiging bij overheden en het handhaven en verbeteren van de woonkwaliteit hoog in ons vaandel staat, overwegen wij op dit moment stappen tegen de voorgenomen plannen. Wij kunnen ons ook voorstellen dat leden individueel bezwaar willen maken. Mogelijk kunnen we dan onze bezwaren onderling afstemmen. Wij hebben besloten om de leden via dit deel van onze website op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Ook vanuit een andere hoek wordt gereageerd. Het bestuur heeft al een aantal malen contact gehad met de heer A. Brinkman, directeur van de Branche Vereniging Organische Reststoffen BVOR in Wageningen. Hij heeft aangeven het volstrekt oneens te zijn met de door de gemeente Renkum verleende gedoogbeschikking. Het ziet er naar uit dat deze organisatie naar de voorzieningenrechter stapt om de gedoogbeschikking van tafel te krijgen. Als er meerdere belanghebbenden zijn, wordt de casus bij de rechtbank versterkt.

Zoals gezegd willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Hierbij vindt u de correspondentie tot nu toe. Zodra er relevant nieuws te melden is, kunt u dat op onze website terugvinden.

mail-brinkman-1
mail-brinkman-2
Anoniem-verspreidde-brief
Kopie gedoogbeschikking firma Hooijer
Gedoogbeschikking met diverse bijlagen (duurt iets langer om te downloaden)

De VVD fractie heeft op 24 september 2016 een aantal vragen gesteld aan het college B&W van de gemeente Renkum. Een weergave van deze vragen vindt U in onderstaande link.
Vragen VVD-Fractie op 24 september 2016
Vervolgens heeft de VVD fractie op 1 oktober na verdere bestudering van de diverse stukken nog een aantal aanvullende vragen gesteld. Deze vindt u in onderstaande link.
Vragen VVD-Fractie op 1 oktober 2016

Op verzoek is er een standaard bezwaarbrief opgesteld. Indien u bezwaar wenst aan te tekenen verzoeken wij u gebruik te maken van dit document.
Klik hier voor de: Bezwaarbrief in Word formaat, die u zelf kunt wijzigen
Klik hier voor de: Bezwaarbrief in PDF formaat die u direct kunt printen en ondertekenen

De Gelderlander heeft ook een stuk aan de ontstane situatie gewijd: Ophef over bermgrasverwerker Hooijer . Hier een kopie van de gedrukte versie: Protest tegen gedoogbeschikking hooijer

Op 10 oktober heeft het bestuur van de BVK tevens een bezwaarschrift gestuurd aan het college van B&W.
Klik hier voor het: Bezwaarschrift van de BVK en de Ontvangstbevestiging
Vervolgens is op 12-10-16 een onderhoud met de gemeente geweest. Klik hier voor het: Verslag van deze bespreking

In november zijn er tussen de verschillende partijen diverse gesprekken geweest en is via schriftverkeer een aantal vragen gesteld en beantwoord:

Allereerst werd een kopie van de brief met betrekking tot de bestemmingsplantoets van 17 maart 2016, gericht aan Hooijer ontvangen. Klik hier voor de bestemmingsplan toets.
Leden van het BVK bestuur hebben een onderhoud met de heren Pouwer en Hooijer gehad. Klik hier voor het verslag van deze bespreking.
Een aangepaste gedoogbeschikking werd op 10 november ontvangen. Klik hier voor de aangepaste gedoogbeschikking.
Op 17 november heeft de VVD diverse aanvullende vragen aan het college van B&W gericht. Klik hier voor de Aanvullende vragen. Deze vragen werden in een brief van de gemeente Renkum op 25 november jongstleden beantwoord. Klik hier voor de antwoorden van de gemeente Renkum.
Er kwam een brief van de provincie met diverse antwoorden op vragen gesteld door statenlid Marcel Bruins. Klik hier voor de antwoorden van de Provincie.
Als laatste actie is een aanvullend bezwaarschrift door het bestuur van de BVK aan het college van B&W van de gemeente Renkum verstuurd. Klik hier voor het aanvullend bezwaarschrift.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.