De Bewoners Vereniging Kievitsdel (BVK) in vogelvlucht

De BVK heeft tot doel de sociale cohesie tussen de bewoners van de woonwijk Kievitsdel te bevorderen, het handhaven en verbeteren van de woonkwaliteit en veiligheid alsmede de belangen van de wijk bij overheden en andere instanties te behartigen.

De vereniging is 11 december 1990 door een aantal van de toenmalige bewoners van de Kievitsdel opgericht en heeft sindsdien deze doelstellingen door middel van een groot aantal gezamenlijke (feestelijke) activiteiten, informatieve bijeenkomsten, excursies, en regelmatige communicatie met de gemeente Renkum, politie en de provincie Gelderland nagestreefd.

Hieronder ziet u het gebied “Kievitsdel”.

Kievitsdel, Doorwerth

De BVK heeft ook een aantal begunstigers, oud bewoners van de Kievitsdel die na hun vertrek het contact met de huidige bewoners niet willen verbreken en graag deel willen nemen aan de georganiseerde activiteiten en “De Kievit” willen blijven ontvangen.

De leden kunnen tevens lid worden van een kunstclub  “Blikvanger” en een tuinclub “Fritillaria”. Het lidmaatschap van de BVK kost per adres €17 per jaar.